Vertikaaltöötluskeskused

HYUNDAI WIA pakub tööstusharu kõige laiemat CNC vertikaalfreesimislahenduste valikut. Valikusse kuuluvad väikse jalajäljega puurpink ja keermepuur, lineaarse ja kastjuhikuga C-kerega vertikaaltöötluskeskused, 5-teljelised universaalsed töötluskeskused ja spetsiaalselt vormitegijate jaoks konstrueeritud suure jõudlusega vertikaaltöötluskeskused. Suuremahulise tootmise tarvis pakub HYUNDAI WIA mitmeid erinevaid kahe detailialusega vertikaaltöötluskeskuseid. Kõiki HYUNDAI WIA vertikaaltöötluskeskuseid iseloomustab ajakohase tehnilise tasemega CNC juhtseadiste ja ajamisüsteemidega uuenduslik tehnoloogia.

F400 seeria

HYUNDAI WIA F400 vertikaaltöötluskeskus (Käigud: 31" x-telg, 18,5" y-telg, 20,5" z-telg) rakendab nurkkontaktlineaarjuhikuid ning suure täpsusega ja lõikejõuga spindlit, mis tagab minimaalse läbipainde, võimaldades seega masinatel saavutada suurt täpsust ja suurt jäikust.

Horisontaaltöötluskeskused

HYUNDAI WIA pakub suurt CNC horisontaalfreesimislahenduste valikut. Valikusse kuuluvad nii kiired lineaarjuhikutega horisontaaltöötluskeskused kui ka võimsad karastatud ja lihvitud kastjuhikutega horisontaaltöötluskeskused. Ülemõõduliste freesimisrakenduste tarvis pakub HYUNDAI WIA ka karusellsisetreipinkide valikut. Viimaks pakub HYUNDAI WIA suuremahulise tootmise tarvis tehase automatiseerimise võimaldamiseks konfigureeritud ridamisi kasutatavate horisontaaltöötluskeskuste valikut. Kõiki HYUNDAI WIA horisontaaltöötluskeskuseid iseloomustab ajakohase tehnilise tasemega CNC juhtseadiste ja ajamisüsteemidega uuenduslik tehnoloogia.

HS4000 seeria

HYUNDAI WIA HS4000 horisontaaltöötluskeskusel (400 mm detailialus) on 'T' tüüpi kõik-ühes strukturaalne säng küllaldase sängi kõrguse ja valandi paksusega tagamaks optimaalset jäikuse taset. Posti topeltseinaga struktuur aitab hoida ära soojuse ülekandumist, tagades nii suurepärase lõikesuutlikkuse ja -täpsuse.

Treimiskeskused

HYUNDAI WIA on liidrirollis suure suutlikkusega CNC treimislahenduste valdkonnas. Meie valikusse kuuluvad sektsioontüüpi CNC treipingid, kiired ja suure võimsusega kaldsängiga treimiskeskused, lisalõikeriista ja alamspindlitega treimiskeskused, mitmeotstarbelised treipingid ja vertikaaltreimiskeskused. Kõiki HYUNDAI WIA treimiskeskuseid iseloomustab ajakohase tehnilise tasemega CNC juhtseadiste ja ajamisüsteemidega uuenduslik tehnoloogia.

E160A seeria

HYUNDAI WIA E160 on kompaktne jäigale 45-kraadisele üheosalisele valandile ehitatud CNC treipink, mis tagab stabiilse platvormi väikse läbimõõduga osade suure jõudlusega töötlemiseks.

Vertikaaltreipink

HYUNDAI WIA pakub suurt CNC vertikaaltreipinkide ja vertikaaltreikeskuste valikut. Meie valikusse kuuluvad väiksed, keskmised ja suured turellitüüpi vertikaaltreikeskused paremale või vasakule paigaldatud CNC juhtseadistega. Väikse jalajäljega ülemõõduliste osade tarvis pakub HYUNDAI WIA ka liuguriga vertikaaltreipinki. Kõiki HYUNDAI WIA vertikaaltreimiskeskuseid iseloomustab ajakohase tehnilise tasemega CNC juhtseadiste ja ajamisüsteemidega uuenduslik tehnoloogia.

LV1100 seeria

HYUNDAI WIA LV1100 CNC vertikaaltreipingil on jäik ja stabiilne platvorm suure jõudlusega lõikamiseks. Selle liikuva posti konstruktsioon tagab väga hea stabiilsuse suuri silindrilisi osi töödeldes.

EVL16 seeria

Omadused:
• Strukturaalsed osad nagu alus, töölaud, postid ja tala on kõik valmistatud kvaliteetsest malmist, pingetustatud deformatsioonivabaks talitluseks aasta-aasta järel.
• Ülemõõdulised kastjuhikud X, Z-teljel tagavad ideaalse stabiilsuse.
• Kõik strukturaalsed osad on ribidega tugevdatud strukturaalse tugevuse ja jäikuse parandamiseks.
• Põrandale toetuv ATC süsteem.
• Töölaua pöörlemine kantakse üle suure/madala kiiruse vahemikke võimaldava käigukasti kaudu.
• Ristjuhiku külgmine rööbe on kaherealist tüüpi; sellega tagatakse ristjuhiku positsioonimissüsteemi stabiilsus.
• Keskpostile pakub aksiaalkoormuse (töödeldava detaili kaal ja lõikamise reaktsioonijõud) eest tuge treimislaua välisäärele paigaldatud tugirull-laager ning radiaaljõu eest pakub tuge koonusrull-laager. Töölaua rull-laager - 590X710X65 talub töödeldava detaili ja töölaua raskust ning edasisuunalist lõikejõudu. 32236 P5 töölaua laagrid panevad töölaua pöörlema ning võimaldavad taluda lõikamise reaktsioonijõudu.

Karakteristikud:
• Freesimisspindli paneb pöörlema FANUCi spindlimootor ning liikumisjõud edastatakse spindlile jõulise käigukasti kaudu.
• C-telje paneb liikuma servomootor kombineeritult ülekandega läbi kahe teo sujuva pöörlemise tagamiseks ja lõtku miinimumini viimiseks. C-telg on varustatud pöörlemise digitaalsensoriga, mis võimaldab positsioonimistäpsust.
• Liugur ja BT-50 kinnitussüsteem, pea tüübiks on nelinurkne liugur 240*240 mm. See tagab maksimaalse stabiilsuse suure jõudlusega lõikamisel.


Mitmeotstarbelised masinad

HYUNDAI WIA pakub mitmeid suurendatud suutlikkuse ja funktsionaalsusega mitmeotstarbelisi treimislahendusi. Meie mitmeotstarbeliste lahenduste valikusse kuuluvad kaldsängi, Y-telje ja alamspindliga treikeskused, kahe turelli ja kahe spindliga treimiskeskused ning suuremahulise tootmise tarvis integreeritud portaallaaduritega eestlaaditavad kahe spindliga treimiskeskused. Kõiki HYUNDAI WIA mitmeotstarbelisi masinaid iseloomustab ajakohase tehnilise tasemega CNC juhtseadiste ja ajamisüsteemidega uuenduslik tehnoloogia.

L150Y seeria

HYUNDAI WIA L150Y/SY mitmeotstarbelisel treimiskeskusel on ristitüüpi Y-telg, mis tagab väga suure täpsuse, kuna kõrvaldab X ja "virtuaalse" Y-telje interpoleerimise vajaduse. Ristitüüpi konstruktsioon võimaldab töödelda ka spindlite keskjoonest nihkes.